Reality

Czech Capital RE Subfund

Jsme nemovitostní fond se zaměřením na dlouhodobé investice v oblasti realitního developmentu. Soustředíme se zejména na investice do bytových jednotek a nebytových prostor, prioritně v Praze. Naším cílem je kromě logického generování zisku také zlepšení kvality života moderní městské společnosti.

Investujeme pouze do reálných aktiv

Veškeré investice podfondu jsou zajištěny nemovitostmi, což garantuje nižší rizikovost. Soustředíme se především na development a rekonstrukce stávajících zajímavých objektů v metropolitní oblasti.

Umíme pracovat se změnami trhu

Fond v roce 2023 reagoval na tržní vývoj přechodem od držení realitních pozic v bytových a činžovních domech k větší expozici v pohledávkách krytých nemovitostmi, které mají aktuálně výrazně vyšší výnosový potenciál.

Diverzifikujeme portfolio

Výraznou součástí portfolia jsou výrobní areály, které slouží jako zázemí private equity projektů a přinášejí pravidelný výnos ve formě pronájmů.

Prumerny-rocni-vynos-10-21

Jak rosteme

Jsme jeden z nejvýnosnějších
realitních fondů v Česku

Investice do realitního segmentu jsou základním pilířem naší investiční strategie. Aktuálně nabízíme prověřené investiční příležitosti v celkové hodnotě několika stovek milionů korun.

Portfolio

Aktuální projekty podfondu

Branická

Projekt s připraveným stavebním povolením na přestavbu v atraktivní nemovitost. Počítá se s 15 bytovými jednotkami s 2 komerčními prostory. 

Heřmanova

Projekt rezidenčního domu sestává ze 14 bytových jednotek o dispozici 1 + kk až 3 + kk. Nemovitost prošla rekonstrukcí a jednotlivé byty byly prodány.

Farma Volavec

Rodinný podnik s více než třicetiletou tradicí se zabývá chovem skotu, produkcí mléka a výrobou mléčných produktů za použití tradičních postupů a receptur.

Lubenec

Výrobní areál je situovaný v širším centru obce Lubenec, na trase nově budované dálnice D6. 

Nový Knín

Objekt mlékárny, jatek a výrobny masných výrobků je postaven v katastrálním území a obci Nový Knín, okres Příbram.

Rojek

Areál společnosti je tvořen několika objekty, od kanceláří a výrobní haly po lakovnu, plechárnu či zkušebnu kotlů.

Základní parametry

Právní forma fondu

akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)

Typ fondu

fond kvalifikovaných investorů

Podkladová aktiva fondu

majetkové účasti do společností vlastnících nemovitosti a zajištěné pohledávky; a úvěry do dceřiných společností

Emitovaný cenný papír

prémiové investiční akcie (PRIA) 

prioritní investiční akcie CZK (PIA CZK)

prioritní investiční akcie EUR (PIA EUR)

Veřejná obchodovatelnost

ne

Frekvence stanovení NAV

měsíčně

Minimální investice

100 tis. + nutnou podmínkou je mít 1 mil. Kč minimální investice dohromady ve všech podfondech a fondech, které obhospodařuje Proton IS

Nákladovost podfondu za rok 2022

1,38 %

Vstupní poplatek

až 3 %

Obhospodařovatelský poplatek

0,5 %

Investiční horizont

střednědobý, 6 let

Frekvence odkupů investičních akcií

měsíčně

Splatnost odkupů investičních akcií

do 2/6/12 měsíců dle % podílu odkupovaných investičních akciína celkovém kapitálu fondu a na objemu akcií příslušného investora

Výstupní poplatek

6 % při odkupu do 3 let 

0 % při odkupu po 3 letech

Zdanění výnosů fondu

5 % ze zisku fondu

Zdanění akcionářů – fyzických osob

15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech

Obhospodařovatel fondu

Proton investiční společnost, a.s.

Administrátor fondu

AVANT investiční společnost, a.s.

Depozitář fondu

CYRRUS, a.s.

Auditor fondu

AUDIT ONE s.r.o.

Kontakt

Jak se stát investorem?

Kontaktujte nás a domluvte si osobní schůzku. Detailně vás seznámíme s investičním portfoliem Czech Capital Fund SICAV, jeho strategií, zajištěním fondu i podmínkami pro vstup.