Reality

Czech Capital Re Subfund

Jsme nemovitostní fond se zaměřením na dlouhodobé investice v oblasti realitního developmentu. Soustředíme se zejména na investice do bytových jednotek a nebytových prostor, prioritně v Praze. Naším cílem je kromě logického generování zisku také zlepšení kvality života moderní městské společnosti.

O podfondu

Investujeme pouze do reálných aktiv

Veškeré investice podfondu jsou zajištěny nemovitostmi, což garantuje nižší rizikovost. Soustředíme se především na development a rekonstrukce stávajících zajímavých objektů v metropolitní oblasti.

Investoři

Investor má přednostní podíl na zisku

Se zákonitostmi trhu umíme po letech zkušeností skvěle pracovat. Vyskytne-li se jakýkoli problém, je vždy nejprve kompenzován z fondového kapitálu, tedy ze strany držitelů výkonnostních investičních akcií. Účast investora na případné ztrátě je tak sekundární.

Náš tým

Zakládáme si na profesionalitě

Zkušenosti našich lidí jsou jednou z hlavních garancí zhodnocení investovaných prostředků. Jsou to právě oni, kdo pomáhají investorům s nastavením a následným dosahováním investičních cílů.

Projekty do CCFS přecházejí z investiční skupiny KHYPO, s.r.o.
Ta funguje jako business inkubátor a po celou
dobu procesu transformace projektu nese veškerá rizika.
Projekty do CCFS přecházejí z investiční skupiny KHYPO, s.r.o.
Ta funguje jako business inkubátor a po celou
dobu procesu transformace projektu nese veškerá rizika.

KHYPO, s.r.o. je investiční skupina působící na českém trhu od roku 2009. Specializuje se na dlouhodobé investice v realitním developmentu, private equity sektoru a v pohledávkách.

Všechny projekty jsou pod vysoce profesionálním vedením rozvíjeny až do bodu, kdy mají adekvátní výsledky a potenciál pro vstup do CCFS, kde jsou zpřístupněny investorům.

Jak rosteme

Jsme nejvýnosnějším realitním fondem
v České republice

Investice do realitního segmentu jsou základním pilířem naší investiční strategie. Aktuálně nabízíme prověřené investiční příležitosti v celkové hodnotě několika stovek milionů korun.

Investiční příležitosti

Kontaktujte nás

Na osobní schůzce vás rádi detailně seznámíme s investičním portfoliem, strategií a zajištěním fondu a zodpovíme jakékoli vaše další dotazy.

  Další informace

  Základní parametry

  Právní forma fondu

  akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)

  Typ fondu

  fond kvalifikovaných investorů

  Podkladová aktiva fondu

  nemovitosti a zajištěné pohledávky

  Emitovaný cenný papír

  prémiové investiční akcie (PRIA) 

  prioritní investiční akcie CZK (PIA CZK)

  prioritní investiční akcie EUR (PIA EUR)

  Veřejná obchodovatelnost

  ne

  Frekvence úpisu investičních akcií

  měsíčně

  Minimální investice

  1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč

  Vstupní poplatek

  až 3 %

  Investiční horizont

  střednědobý, 4 roky

  Frekvence odkupů investičních akcií

  měsíčně

  Splatnost odkupů investičních akcií

  do 2/6/12 měsíců dle % podílu odkupovaných investičních akcií na celkovém kapitálu fondu a na objemu akcií příslušného investora


  Výstupní poplatek

  6 % při odkupu do 3 let 

  0 % při odkupu po 3 letech

  Zdanění výnosů fondu

  5 % ze zisku fondu

  Zdanění akcionářů – fyzických osob

  15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech

  Obhospodařovatel fondu

  Proton investiční společnost, a.s.

  Administrátor fondu

  AVANT investiční společnost, a.s.

  Depozitář fondu

  CYRRUS, a.s.

  Auditor fondu

  AUDIT ONE s.r.o.

  Sledujte nás
  Change language