Restart

Czech Capital Restart Subfund

Czech Capital Restart Subfund chrání firmy s vysokým ekonomickým potenciálem před úpadkem. Analyzujeme rozsah problémů společnosti v krizi a organizujeme její restart pomocí investic a celkové transformace.

Problémy jsou pro nás výzva

Naším úkolem je analyzovat rozsah problémů ve společnosti, zajistit krizový management, připravit nový strategický plán a obstarat financování restartu firmy.

Obory budoucnosti

Výrobní sektor našich private equity společností se aktuálně soustředí převážně na strojírenství a potravinářství. Produkty z naší výroby mají mezinárodní přesah a jsou distribuovány do celého světa.

Investiční strategie

Cílem investic je restrukturalizace společnosti. Ta probíhá ve většině případů ve spolupráci s původním vlastníkem. Akcie jsou vytvářeny vždy na míru konkrétnímu projektu.

Turnaround

Ke každému projektu přistupujeme
individuálně

Po detailní analýze nastavíme strategii na míru každému projektu, ať už se jedná o generační převzetí, přípravu firmy k prodeji, nebo turnaround management upadajícího podniku. Vytvoříme tak podmínky k tomu, aby křivka úspěchu a výnosů mířila správným směrem.

Portfolio

Aktuální projekty podfondu

Rojek

Rodinná firma oslavila v roce 2021 stoleté výročí založení. Rojek je významným výrobcem kotlů a dřevoobráběcích strojů s obchodním zastoupením po celém světě.

Čerstvě nadojeno

Společnost vznikla akvizicí Ekofarmy Kosařův mlýn. Pod značkou Bio Vavřinec vyrábí mléčné produkty v biokvalitě a je nyní díky CCFS připravena do široké distribuce.

Joxty SE

Producent snacků z italské zeleniny. Chipsy Joxty jsou charakteristické přirozenou chutí a díky inovativní výrobě si zachovávají přírodní barvy i minerály.

Sumtex Europe

Společnost Sumtex Europe je stabilní česká firma se 180letou historií. Vyrábí režné tkaniny zhotovované na zakázku dle požadovaných parametrů zákazníka. 

Základní parametry

Právní forma fondu

akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)

Typ fondu

fond kvalifikovaných investorů

Podkladová aktiva fondu

majetkové účasti a úvěry dceřiným společnostem

Emitovaný cenný papír

Investiční akcie třídy A1 

Investiční akcie třídy C1

Veřejná obchodovatelnost

ne

Frekvence úpisu investičních akcií

měsíčně

Minimální investice klienta

100 tis. + nutnou podmínkou je mít 1 mil. Kč minimální investice dohromady ve všech podfondech a fondech, které obhospodařuje Proton IS

Nákladovost podfondu za rok 2022

2,25 %

Vstupní poplatek

až 3 %

Obhospodařovatelský poplatek

2,3 %

Investiční horizont klienta

6 let

Frekvence odkupů investičních akcií

měsíčně

Splatnost odkupů investičních akcií

do 4/9/12 měsíců dle % podílu odkupovaných investičních akcií na celkovém kapitálu fondu a na objemu akcií příslušného investora

Výstupní poplatek

50 % při odkupu do 5 let

0 % při odkupu po 5 letech

Zdanění výnosů fondu

5 % ze zisku fondu

Zdanění akcionářů – fyzických osob

15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech

Obhospodařovatel fondu

Proton investiční společnost, a.s.

Administrátor fondu

AVANT investiční společnost, a.s.

Depozitář fondu

CYRRUS, a.s.

Auditor fondu

AUDIT ONE s.r.o.

Kontakt

Jak se stát investorem?

Kontaktujte nás a domluvte si osobní schůzku. Detailně vás seznámíme s investičním portfoliem Czech Capital Fund SICAV, jeho strategií, zajištěním fondu i podmínkami pro vstup.