Restart

Czech Capital Restart Subfund

Czech Capital Restart Subfund chrání firmy s vysokým ekonomickým potenciálem před úpadkem. Analyzujeme rozsah problémů společnosti v krizi a organizujeme její restart pomocí investic a celkové transformace.

O podfondu

Problémy jsou pro nás výzva

Naším úkolem je analyzovat rozsah problémů společnosti v krizi, zorganizovat nový strategický plán a financovat restart vedoucí ke skvělé budoucnosti.

Naše specializace

Obory budoucnosti

Výrobní sektor našich private equity společností se aktuálně soustřeďuje na strojírenství a potravinářství. Produkty z naší výroby mají mezinárodní přesah a jsou distribuovány do celého světa.

Investoři

Investiční strategie

Czech Capital Restart Subfund je private equity fond s proměnným základním kapitálem pro kvalifikované investory (SICAV). Akcie jsou vytvářeny vždy na míru konkrétnímu projektu a naše strategie míří k úspěšnému exitu ve střednědobém horizontu.

Projekty do CCFS přecházejí z investiční skupiny KHYPO, s.r.o.
Ta funguje jako business inkubátor a po celou
dobu procesu transformace projektu nese veškerá rizika.
Projekty do CCFS přecházejí z investiční skupiny KHYPO, s.r.o.
Ta funguje jako business inkubátor a po celou
dobu procesu transformace projektu nese veškerá rizika.

KHYPO, s.r.o. je investiční skupina působící na českém trhu od roku 2009. Specializuje se na dlouhodobé investice v realitním developmentu, private equity sektoru a v pohledávkách.

Všechny projekty jsou pod vysoce profesionálním vedením rozvíjeny až do bodu, kdy mají adekvátní výsledky a potenciál pro vstup do CCFS, kde jsou zpřístupněny investorům.

Turnaround

Naše strategie

Identifikujeme problémy, které společnost přivedly do krize. Příčiny poté odstraníme a vytvoříme podmínky pro to, aby křivka úspěchu a výnosů mohla znovu zamířit správným směrem.

Portfolio

Aktuální projekty podfondu

Investiční příležitosti

Kontaktujte nás

Na osobní schůzce vás rádi detailně seznámíme s investičním portfoliem, strategií a zajištěním fondu a zodpovíme jakékoli vaše další dotazy.

  Další informace

  Základní parametry

  Právní forma fondu

  akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)

  Typ fondu

  fond kvalifikovaných investorů

  Podkladová aktiva fondu


  majetkové účasti

  Emitovaný cenný papír

  Investiční akcie třídy A1 

  Investiční akcie třídy C1

  Veřejná obchodovatelnost

  ne

  Frekvence úpisu investičních akcií

  měsíčně

  Minimální investice

  1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč

  Vstupní poplatek

  až 3 %


  Investiční horizont

  6 let


  Frekvence odkupů investičních akcií

  měsíčně

  Splatnost odkupů investičních akcií

  do 4/9/12 měsíců dle % podílu odkupovaných investičních akcií na celkovém kapitálu fondu a na objemu akcií příslušného investora

  Výstupní poplatek

  3 % při odkupu do 5 let 

  0 % při odkupu po 5 letech

  Zdanění výnosů fondu

  5 % ze zisku fondu


  Zdanění akcionářů – fyzických osob

  15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech


  Obhospodařovatel fondu

  Proton investiční společnost, a.s.

  Administrátor fondu

  AVANT investiční společnost, a.s.

  Depozitář fondu

  CYRRUS, a.s.

  Auditor fondu

  AUDIT ONE s.r.o.

  Sledujte nás
  Change language