Czech Capital RE Subfund / Aktuální

Výrobní areály

Výrobní areál Lubenec

Typ nemovitosti:
Průmyslový

Lokalita:
Lubenec

Rozloha:
23 326 m2

Výrobní areál situovaný v širším centru obce Lubenec na trase nově budované dálnice D6, cca 1,5 kilometru od sjezdu nedávno otevřeného úseku.

Výrobní areál Nový Knín

Typ nemovitosti:
Průmyslový

Lokalita:
Nový Knín

Rozloha:
6 197 m2

Nedokončená stavba mlékárny, jatek a výrobny masných výrobků postavená dle geometrického plánu na pozemku St. 618 včetně příslušenství a pozemků parc. č. 798, parc. č. 802, parc. č. 963 a parc. č. 989/2 v katastrálním území a obci Nový Knín, okres Příbram.

Výrobní areál Rojek

Typ nemovitosti:
Průmyslový

Lokalita:
Kostelec n. Orlicí 

Rozloha:
35 698 m2

Výrobní areál je umístěn na okraji města v ulici U Kapličky. Areál je tvořen vstupním objektem, kancelářemi, výrobní halou, provozní budovou, lakovnou, plechárnou, nástrojárnou, objektem zkušebny kotlů, kotelnou, trafostanicí, truhlárnou, skladem odlitků, garážemi, jídelnou, skladem hořlavin, skladem a ocelovými přístřešky.

Výrobní areál Farma Volavec

Typ nemovitosti:
Průmyslový

Lokalita:
Radostná p. Kozákovem

Rozloha:
18 359 m2

Nedokončená stavba mlékárny, jatek a výrobny masných výrobků postavená dle geometrického plánu na pozemku St. 618 včetně příslušenství a pozemků parc. č. 798, parc. č. 802, parc. č. 963 a parc. č. 989/2 v katastrálním území a obci Nový Knín, okres Příbram.