Cash pool

Czech Capital PE Mezanin Subfund

Představujeme unikátní cashpoolový fond Czech Capital PE Mezanin Subfund. Jeho prostřednictvím můžete jednoduše diverzifikovat své portfolio a dosáhnout výnosů převyšujících současnou inflaci.

O podfondu

Přístav jistoty
v časech krize

Mezanin je cashpoolový fond, který za fixní úrok doplňuje likvidní peníze private equity projektům v klíčových fázích jejich vývoje. Odměnou za tuto roli je jak výnos 6 % p. a., tak podíl na budoucím zisku z prodeje společnosti ve formě 5% výnosového bonusu. Ten může několikanásobně přesáhnout fixní výnos.

Strategie

Detailně propracovaná struktura

Investoři mohou prostřednictvím jedné investice do Mezaninu jednoduše diverzifikovat své portfolio. To jim dává možnost účastnit se private equity projektů bez rizika 100% ztráty.

Investoři

Maximální investiční horizont

Investor může bez výstupního poplatku odkoupit akcie Mezaninu po 3 letech. Po uplynutí této doby se jeho akcie mění na VIP akcie, čímž investor dostává nárok na 5% výnosový bonus ze zisku při exitu společnosti. Zisk investora je po 3 letech navíc oproštěn od daně z příjmu.

Omezená nabídka

VIP akcie

Všichni držitelé VIP akcií Mezaninu mají nárok na výnosový bonus 5 %. Za standardních podmínek se investorovy běžné akcie mění na VIP akcie po 3 letech.

Nyní investoři při vstupu do Mezaninu získají automaticky 30 % akcií ve verzi VIP, které je opravňují podílet se na nadvýnosu fondu hned od prvního roku.

Tato příležitost je platná pouze do upsání prvních 100 milionů Kč do kapitálu fondu.

Modelový příklad

5% výnosový bonus

Pokud podfond Restart prodá svou investici a vygeneruje zisk, podfond Mezanin získá výnos ve výši 5 % z tohoto zisku.

Graf zobrazuje příklady výnosu Mezaninu při různé velikosti zisku Restartu za předpokladu, že výše Fondového kapitálu v Mezaninu je 100 mil. Kč a zůstává konstantní.

Platí následující pravidlo: při větším zisku z prodeje investice v Restartu se zvyšuje výnos Mezaninu za předpokladu neměnné výše Fondového kapitálu v Mezaninu.

Investiční příležitosti

Kontaktujte nás

Na osobní schůzce vás rádi detailně seznámíme s investičním portfoliem, strategií a zajištěním fondu a zodpovíme jakékoli vaše další dotazy.

  Další informace

  Základní parametry

  Právní forma fondu

  akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)

  Typ fondu

  fond kvalifikovaných investorů

  Podkladová aktiva fondu


  úvěry a zajištěné pohledávky


  Emitovaný cenný papír

  PE MEZANIN Kč 

  PE MEZANIN EUR

  VIP MEZANIN Kč

  VIP MEZANIN Kč

  Veřejná obchodovatelnost

  ne

  Frekvence úpisu investičních akcií

  měsíčně

  Minimální investice

  1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč

  Vstupní poplatek

  až 3 %

  Investiční horizont

  střednědobý, 4 roky

  Frekvence odkupů investičních akcií

  měsíčně

  Splatnost odkupů investičních akcií

  po uplynutí 1 roku od zahájení vydávání Investičních akcií a následně do 1 měsíce od konce kal. měsíce následujícího po měsíci, v němž byla obdržena žádost o odkup


  Výstupní poplatek

  20 % při žádosti o odkup do 3 let od úpisu 

  0 % při žádosti o odkup po 3 letech od úpisu

  Zdanění výnosů fondu

  5 % ze zisku fondu


  Zdanění akcionářů – fyzických osob

  15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech


  Obhospodařovatel fondu

  Proton investiční společnost, a.s.

  Administrátor fondu

  AVANT investiční společnost, a.s.

  Depozitář fondu

  CYRRUS, a.s.

  Auditor fondu

  AUDIT ONE s.r.o.

  Sledujte nás
  Change language