Cash pool

Czech Capital PE Mezanin Subfund

Představujeme unikátní cashpoolový fond Czech Capital PE Mezanin Subfund. Jeho prostřednictvím můžete jednoduše diverzifikovat své portfolio a dosáhnout výnosů převyšujících současnou inflaci.

Přístav jistoty
v časech krize

Czech Capital PE Mezanin Subfund je cashpoolový fond, který doplňuje likvidní peníze private equity projektům v klíčových fázích jejich vývoje. Půjčky směřují do dceřiných společností ve fondech Czech Capital RE Subfund a Czech Capital Restart Subfund.

Detailně propracovaná struktura

Investoři mohou prostřednictvím jedné investice do Mezaninu jednoduše diverzifikovat své portfolio. To jim dává možnost účastnit se private equity projektů bez rizika 100% ztráty.

Maximální investiční horizont

Fond cílí na průměrný výnos držitelů VIP akcií ve výši mezi 12 až 15 %. Ti mají nárok rovněž na nadvýnos díky 5% podílu na zisku z každé prodané společnosti patřící do podfondu Czech Capital Restart Subfund.

VIP akcie

Výnosový bonus

Všichni držitelé VIP akcií Mezanin Subfund mají nárok na výnosový bonus 5 %. Za standardních podmínek se investorovy běžné akcie mění na VIP akcie po 3 letech.

Investoři při vstupu do Mezanin Subfund získají automaticky 30 % akcií ve verzi VIP, které je opravňují podílet se na nadvýnosu fondu hned od prvního roku.

Tato příležitost je platná pouze do upsání prvních 100 milionů Kč do kapitálu fondu.

Financování projektů

Kde pomáhá Mezanin Subfund

Rojek

Rodinná firma oslavila v roce 2021 stoleté výročí založení. Rojek je významným výrobcem kotlů a dřevoobráběcích strojů s obchodním zastoupením po celém světě.

Čerstvě nadojeno

Společnost vznikla akvizicí Ekofarmy Kosařův mlýn. Pod značkou Bio Vavřinec vyrábí mléčné produkty v biokvalitě a je nyní díky CCFS připravena do široké distribuce.

Joxty SE

Producent snacků z italské zeleniny. Chipsy Joxty jsou charakteristické přirozenou chutí a díky inovativní výrobě si zachovávají přírodní barvy i minerály.

Velos

Firma Velos se zabývá výrobou kovových výrobků včetně jejich povrchové úpravy. Ty nacházejí uplatnění v sektorech, jako je nábytek, zdravotnictví nebo automobilový průmysl.

Základní parametry

Právní forma fondu

akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)

Typ fondu

fond kvalifikovaných investorů

Podkladová aktiva fondu

úvěry

Emitovaný cenný papír

PE MEZANIN Kč

PE MEZANIN EUR

Veřejná obchodovatelnost

ne

Frekvence stanovení NAV

měsíčně

Minimální investice

100 tis. + nutnou podmínkou je mít 1 mil. Kč minimální investice dohromady ve všech podfondech a fondech, které obhospodařuje Proton IS

Nákladovost podfondu za rok 2022

4,19 %

Vstupní poplatek

až 3 %

Obhospodařovatelský poplatek

až 1,3 %

Investiční horizont

střednědobý, 6 let

Frekvence odkupů investičních akcií

měsíčně

Splatnost odkupů investičních akcií

po uplynutí 1 roku od zahájení vydávání Investičních akcií a následně do 1 měsíce od konce kal. měsíce následujícího po měsíci, v němž byla obdržena žádost o odkup

Výstupní poplatek

20 % při žádosti o odkup do 3 let od úpisu 

0 % při žádosti o odkup po 3 letech od úpisu

Zdanění výnosů fondu

5 % ze zisku fondu


Zdanění akcionářů – fyzických osob

15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech

Obhospodařovatel fondu

Proton investiční společnost, a.s.

Administrátor fondu

AVANT investiční společnost, a.s.

Depozitář fondu

CYRRUS, a.s.

Auditor fondu

AUDIT ONE s.r.o.

Kontakt

Jak se stát investorem?

Kontaktujte nás a domluvte si osobní schůzku. Detailně vás seznámíme s investičním portfoliem Czech Capital Fund SICAV, jeho strategií, zajištěním fondu i podmínkami pro vstup.